سه شنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۸

شطرنج

chess (2)


س ۱۱۱۶: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره‏های آموزشی آن جایز است؟
ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.
س ۱۱۱۷: بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟
ج: بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.
س ۱۱۱۸: شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟
۱ ـ ساخت و خرید و فروش آن؛
۲ ـ بازی شطرنج با شرطبندی و بدون آن؛
۳ ـ ایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم به آن.‏
ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى‏شود،
ساخت و خرید و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشکال ندارد، همچنین با فرض
مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.
س ۱۱۱۹: آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم
می‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد
کند؟
ج: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعى بر آن نزد خود اوست.
س ۱۱۲۰: بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای خارجی چه
حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلات بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟
ج: حکم بازى با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلى بیان شد و در حکم مذکور فرقى بین بازى با آنها در کشورهاى اسلامى یا غیراسلامى و بین بازى با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *